תנאים והגבלות 

 ברוכים הבאים לאתר חברת אוהבים את הטבע 

כללי

 www.teveyarok.konim.biz הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית בחסות הפורטל קונים ובהפעלתו של יעקב אזולאי (להלן: "האתר").

כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") מצהיר בזאת שהינו מודע לתקנון האתר וזאת לאחר שקרא בקפידה ובעיון את התקנון, מצהיר ומתחייב כי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם. פנייה בלשון זכר או נקבה באתר, יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.
חברת  אוהבים את הטבע שומרת לעצמה זכות לבצע במוצריה שינויים ושיפורים לפי ראות עיניה וללא הודעה מראש.


תנאי הרכישה
רשאי לקנות באתר כל אדם מגיל 18 המחזיק בתעודת זהות.


זמני אספקה
המוצרים נשלחים באמצעות דואר .
המשלוח ישלח לכתובת שנמסרה בתהליך הרכישה, אלא אם כן צוין אחרת.
זמן האספקה למוצר הינו בממוצע עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה ולאחר אישור הזמנת הלקוח. למעט מקרים של שיבושים/שביתות בחברת השליחות/דואר או מכוח עליון.
במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל במלאי, מתחייב אוהבים את הטבע להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט שהוזמן, ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר.
במידה והלקוח יאשר את ההזמנה טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ואין אישור טלפוני, ההזמנה תבוטל והתשלום יוחזר תוך30 יום.


תשלום
כל המחירים באתר מוצגים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
ניתן לבצע תשלום באמצעות חברה פייפאל בלבד (עמלות החזרת תשלום באמצעות העברה בנקאית יחולו על הלקוח).
הלקוח יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש רק לאחר ששילם את מלוא התמורה בגינו. לאחר שנתקבל אישור מחברה פייפאל לגביית התמורה.

אחריות המוצר
חברת  אוהבים את הטבע מתחייבת לספק ללקוחותיה אך ורק מוצרים חדשים ותקינים.
יש להקפיד להשתמש במוצר לפי הנחיות היצרן.
חברת  אוהבים את הטבע לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בלתי הולם  במוצר: נפילה,מכות,חיבור לא נכון, טבילה במים.


מדיניות החלפות / החזרות 

חזרות מתקבלות במקרים הבאים:

1. אי התאמה בין המוצר שנמסר לבן המוצר שהוזמן.

2. מוצר פגום לפני שימוש הראשון ואחרי פניה לתמיכה .

3.  או קרוע מוצר הגיע שבור

ניתן להחזיר את המוצר אל משרדנו תוך 14 יום מיום רכישת המוצר, ובתנאי שהלקוח לא השתמש במוצר כלל והחזיר אותו כשהוא סגור, שלם ובאריזתו המקורית בצירוף כל האביזרים הנלווים. הלקוח יקבל  חלופי או החזר כספי לפי החלטתו.

דמי החזרת מוצר או משלוח  ע"י הלקוח  מכל סיבה הנ'ל , יחולו על אוהבים את הטבע ,אבל במקרה שהאחריות לא חלה זה יהיה על חשבון הלקוח .

ביטול

ניתן לבטל כל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט אחרי קבלת התשלום, כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי חברת  אוהבים את הטבע או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה תוך הפחתה של 5% מהשולם או 100 ש.ח. הקטן שבינהם. ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה באמצעות "צור קשר" באתר.

 דמי החזרת מוצר או משלוח יחולו על הלקוח.

אחריות
חברת  אוהבים את הטבע מעניקה תקופת אחריות למוצר לפי הוראות היצרן. במקרה של תקלה או תלונה כלשהי, יש ליצור קשר עם משרדנו בצירוף חשבונית להוכחת הקניה אנו נטפל בפנייתכם בהקדם האפשרי. החלפת מוצר תבוצע אך ורק לאחר קבלת המוצר הפגום למשרדנו בצירוף העתק חשבונית.

שמירת פרטיות
אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המשתמשים באתר  לנהוג  במידע  הנמסר לנו בזהירות הראויה.
המידע האישי שנמסר באתר ופרטי ההתקשרות ישמרו בסוד ויעשה בהם שימוש לצורך השלמת הזמנה בלבד וזאת בהקדם האפשרי, אלא אם ניתנה הסכמתך לשימוש נוסף.
אנו נעביר את פרטי ההתקשרות הרלוונטיים לגורמים העוסקים בביצוע ההזמנה בלבד.
איננו מוכרים את המידע האישי של קהל לקוחותינו למאגרי מידע או צדדים שלישיים.
אוהבים את הטבע, מנהליה, עובדיה והפועלים מטעמה מחויבים לנהוג בפרטים האישיים בזהירות ולשמור על סודיותם.

חברת  אוהבים את הטבע לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מלקוח לרכוש מוצרים.
חברת  אוהבים את הטבע לא תישא באחריות בשל פעולה בלתי חוקית על ידי הלקוח או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה והבלעדית.
חברת  אוהבים את הטבע שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר שמתבצעת באתר חברת אוהבים את הטבע פעילות בלתי חוקית.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או מחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר מודפס אחר, או בקבלת נתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית חברת אוהבים את הטבע, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. חברת אוהבים את הטבע שומרת על זכותה לתקן/לא לתקן את הטעות מבלי שהדבר יהווה עילה לטענה או תלונה כלשהם.
חברת  אוהבים את הטבע לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו למחשב הלקוח עקב הורדת קבצים ו/או תכנות מהאתר , על המשתמש באתר  חלה האחריות לבדיקת הקבצים הללו ולניקויים.
אתר חברת  אוהבים את הטבע מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין לחברת אוהבים את הטבע כל שליטה על תוכנם של אתרים אלו ולכן אין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם רכושה הבלעדי של הפורטל קונים . אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת מנהל הפורטל  מראש ובכתב.
לכל בירור או שאלה ניתן לפנות למשרדי חברת  אוהבים את הטבע בדף צור קשר.
המידע המופיע באתר אינו מהווה חוות דעת מקצועית מוסמכת או ייעוץ מוסמך או תחליף לייעוץ מקצועי. על המשתמש באתר לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע באתר. המידע באתר ניתן כשירות והינו בבחינת מידע כללי בלבד. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.
חברת  אוהבים את הטבע ונציגיה ובכלל זה מפיצים, סיטונאים וקמעונאים אינה אחראית לתאונות ופציעות שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי במוצר או מכל שימוש שאינו מומלץ  על ידי  אוהבים את הטבע . יש לקרוא בעיון את מדריך הוראות השימוש על שימוש נכון בו למניעת פגיעה במוצר.

כתובת להחזרות :אוהבים את הטבעהרב פרנק 10 א ירושלים  *